logo De Groene Gedachte
Home Contact Gezondheidstips Fibromyalgie/CVS Eczeem Geloofskwesties Verhalen Realisaties

De universele wetten zijn in feite richtlijnen voor het leven,
voor gezondheid en welzijn:

1. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus ook, plant een zaadje, geef het aandacht (=energie en focus), twijfel niet en zo kom je dichter bij je doel.
2. Gebruik je deze wet in negatieve zin, vergeet dan niet dat alles ook weer bij je terug komt.
3. Niets is wat het lijkt want we leven het leven dat we zelf voor onszelf hebben uitgedacht binnen ons eigen referentiekader (onze cultuur en de beperkende gedachten inherent aan de cultuur)
4. In feite zijn we niet beperkt maar krachtig, want onze gedachten zijn zelfs krachten. Daden versterken ze enkel.
5. Er is immers ook actie en reactie, oorzaak en gevolg (tot generaties terug en generaties vooruit). Dus zorg en er zal worden gezorgd.
6. Alles is energie en negatieve energie (angst, jaloezie, wrok, slachtofferschap, daderschap) trekt opnieuw negatieve dingen aan. Dus ‘verwerk’, ‘vergeef’.
7. Positieve energie trekt goede dingen naar je toe.
8. Overvloed is te interpreteren als: ‘van alles genoeg’. Het is tevredenheid en het is ook uit de mallemolen stappen van ‘nooit genoeg’ of ‘nooit voldaan’.
9. Het is blij zijn met het hier en nu als dat nu mooi genoeg is. Het is het leven toelachen, zonder te stagneren…
10. want evolutie is eigen aan de natuurlijke loop der dingen.
11. Alles heeft wel een ritme (groei & terugval, actie & rust, eb & vloed)
12. Streven naar balans is een nobel en heel natuurlijk streven.
13. De natuur is zelfherstellend, jij ook (toch als je het niet te ver laat komen).
14. Herstel vraagt kracht.
15. Liefde is de grootste kracht, en overtreft zelfs geloofskracht (=zonder twijfel), daadkracht.
16. Sterk in iets geloven, maakt dingen waar. Maar het is wel jouw kracht en niet andermans kracht dat je dan hebt benut.
17. Dingen zijn niet magisch omdat we ze (nog) niet kunnen verklaren. Dingen zijn ‘natuurlijk’.
18. Instituten ontstaan vaak uit een nobel streven, maar ze verworden wanneer het plots gaat om instandhouding, machtsuitoefening. Solidariteit verdwijnt dan naar het tweede plan. Solidariteit wordt dan marketing. Ze gebruiken je.
19. Gelukkig zijn is ieders geboorterecht. Eis je geluk op, zoek ernaar, ga ervoor, stuur bij waar nodig
20. Wees niemands slaaf, leef jouw leven, zoek jouw doelstellingen
21. Wees niet zo stom dat je denkt alles te weten, want hoe meer je weet, hoe meer je beseft dat je niets weet. Er zijn zoveel onzichtbare relaties. We zijn enkel mens.
22. Sommige dingen liggen wel al vast en daarom ‘wees zonder oordeel’. Aanvaard.
23. Ken wel terug je krachten. Niemand is beperkt. Iedereen is krachtig en scheppend! Geef je verantwoordelijkheid niet uit handen. Doe het ‘zelf’ of werk samen.
24. Zoek je ‘zelf’. Denk en voel. Voelen zonder denken is belachelijk en het omgekeerde net zo goed.
25. Zie de les achter de ervaring(en). Het doel is niet het doel, de weg is het doel.
26. Alles wat leeft heeft bewustzijn en is verbonden (zelfs met onzichtbare relaties). Alles is dus ‘1’!
27. Onze menselijk perceptie zal altijd beperkt zijn, hoewel ze ‘groots’ is.
28. Verwacht niets, maar wees gewoon blij met al wat je ‘out of the blue’ ontvangt…
29. Te is nooit gezond, teveel ego dus ook niet, zonder identiteit dat gaat ook niet!
30. First ‘find yourself’ and then ‘be yourself’


zie boek Levensgewijs van Catherine Wheels


  • Levensgewijs
  • Geloofskwesties
  • Heel natuurlijk
  • Helend groen
  • Natuur ontkleed
  • Gitaarboek
© 2015 De Groene Gedachte - Tienen Design by Freak & Si