top of page
Angst is een killer van formaat

Angst is een killer van formaat

Het is te gek om los te lopen. Ik ontmoette mensen die het bestaan van het virus ontkennen. Werkelijk waar. Complotdenkers inderdaad. Maar het virus zou veel minder armslag moeten krijgen, want het wordt door de winstgevende markten ook wel ‘misbruikt’. Ik denk dat men het ‘zeer bewust’ de nodige armslag geeft door de winstperspectieven die hieraan werden gekoppeld. Een financiële opportuniteit van formaat. Want wat moet je dan doen als vooruitziend bedrijf, met nu ineens de hele wereld als je marktpotentieel? Zie je dollartekens al in hun ogen? Dit virus in de markt zetten en de angst voor het virus en tussen de mensen en voor elkaar blijven activeren. 


En hoe doe je dat? Door op elk moment van de dag je burgers ermee te confronteren. Toch is het een noodzakelijk kwaad, want niemand wist vooraf hoe het besmettelijke virus zich zou gaan gedragen. Dus iedereen beschermen werd de hoogste prioriteit van elke natie, van elke overheid wereldwijd, ook al zouden bepaalde maatregelen achteraf onzinnig blijken te zijn. Beter te streng, dan te laks, zo werd geredeneerd. Ik wil niet ruilen met deze politici. Het is best wel een ondankbare taak.


Tegelijkertijd heeft dit een zware keerzijde. De alomtegenwoordigheid van het virus kreeg zo nog een boost. De psyche van velen ging in het rood. Niet alleen door het plotse inkomstenverlies maar de enorm hoge stressfactor waar niet iedereen tegen bestand is. De eenzaamheid is al een killer van formaat, maar de angst zo mogelijk nog meer. Want wat doet angst met een menselijk lichaam? Angst beïnvloedt je zelfherstellend vermogen. Angst heeft een negatieve invloed op je immuniteitssysteem. We leggen even uit hoe het werkt:


Bij een gezond persoon stijgt het cortisolgehalte bij het opstaan. Cortisol heeft de volgende effecten op het centrale zenuwstelsel: alertheid, een gevoel van energie en uitgeslapen zijn. Een goede nachtrust is essentieel, en het ParaSympathische Zenuwstelsel moet geactiveerd zijn.


Je hypothalamus wordt pas geactiveerd bij negatieve emoties en stress. Dus je bent plots in gevaar want er duikt een stier voor je op, en je verwachtte dat niet. Volledig instinctief en dus onafhankelijk van je denkvermogen wordt de hypothalamus geactiveerd. Je maakt ineens cortisol aan in je bijnieren om de stress de baas te kunnen en heel snel tot actie over te gaan. Die actie is hier ‘snel over de schrikdraad’ springen om de stier te ontwijken.


 (Je ParaSympatische ZenuwstStelsel switcht naar je OrthoSympatische ZenuwStelsel en de HPA-as wordt geactiveerd. De HPA-as staat voor hypothalamus – pituitaary of hypofyse en de Adrenerge of de bijnier-as.) Na je korte en bevrijdende actie herstelt de hypothalamusactivering zich vanzelf. Het OSZS verzwakt en het PSZS wordt weer versterkt, de cortisol daalt…). Maar als je je nu niet kan bevrijden uit een angstsituatie door een korte en snelle actie, en de angst blijft maandenlang dermate hoog, wat denk je dat er dan gebeurt? 


Chronische angst, en chronische stressreacties tot het lichaam uitgeput is. De hypothalamus blijft dan overactief, je adrenaline erg hoog, en die toestand wordt langdurig want de angstfactor blijft hoog (of wordt kunstmatig dermate hoog gehouden) tot er uitputtingsverschijnselen optreden. Bij uitputtingsverschijnselen raken je bijnieren uitgeput want ze moesten steeds maar cortisol aanmaken, en dat lukt niet meer zo goed. Je verliest magnesium en je ontstekingsprocessen draaien overuren. Met andere woorden je zelfregulerend gezondheidsmechanisme of je immuniteit wordt volledig afgebroken, en je wordt erg vatbaar voor allerlei ziektekiemen en virussen die zich in jou willen nestelen… O.a. ook het Covid-virus. Dat alles is dus het resultaat van angst of gekweekte angst!


Laat je dus niet leven door de media, niet door de angst, niet door aanhoudende paniek. Doe veel wat je blij maakt en zoek heling in de natuur. Wandelen is superhelend, want alle overtollige stress wordt afgevoerd. Blijf ook sociaal contact onderhouden, en vermijd te negatieve mensen, maar laat de sociaal geïsoleerde mens ook niet stikken…

bottom of page