top of page
De (aarde)schreeuw om milieutechnisch vernuft

De (aarde)schreeuw om milieutechnisch vernuft

Er zijn uitvindingen die nu pas gedaan worden omdat een probleem zich nu stelt, of zich nu scherper stelt dan ooit. Na dat alarmbelletje met een heel dwingend geluid, gaan er bepaalde bekwame mensen beginnen nadenken. Mensen met kennis van zaken. Of mensen met een heel goed idee. En dan komt zo'n idee ter sprake, of een investeerder gelooft in dat idee en investeert erin. 


Het is al 40 jaar lang geweten dat de rivier haar oorspronkelijke bedding moest behouden, dat de meanders (bochten in de rivier) niet mochten worden afgesneden om de rivier recht te maken, om de velden rechthoekig te maken voor een efficiëntere bewerking etc.... Zo verander je het debiet: de doorstromingssnelheid en ook het watervolume. Je neemt ook veel biologisch leven weg, en de natuurlijke zuivering van de oevers en rivierstrandjes, waarop en waarin waterplanten groeien. Toch zal men nu aan dit 'herstel van natuurlijke waterlopen' een veel grotere aandacht geven dan ooit tevoren. Want men heeft het zelf aan den lijve ondervonden


Hoeveel mensen zonder schade van de wateroverlast, schreeuwen nu ook om zulke oplossingen, en om wachtbekkens, of om natuurlijk grasland als overstromingsgebied ten tijde van nood? Ook zij werden bang voor hun hebben en houden, ten gevolge van de klimaatwisseling. En er moet worden samengewerkt, want je kan in het ene gebied iets kundig oplossen, maar daarmee een probleem veroorzaken in een ander gebied. Rivieren houden ook geen rekening met de dorpsgrenzen, landspolitiek en met landsgrenzen.


Ik verwacht, maar wie ben ik, dat mensen die milieutechnische oplossingen bedenken,of die ecologisch gedragen uitvindingen zullen doen, vanaf nu extreem beloond gaan worden. Ook financieel door het patent, wegens 'de roep erom'. Laat zulke breinen hun toerental maar flink verhogen. Het lijkt wel alsof de aarde om hulp schreeuwt en zich wreekt op onze roekeloosheid. Kennen we te weinig van onze samenwerkende biotopen en ecosystemen? Van de draagkracht van onze planeet? Ja, dat klopt. 


De Aboriginals hebben een unieke voeling met de natuur en zeggen dat al jaren: teveel domheid bij de moderne, te rationele mens. Die is te zelfgenoegzaam, die zet de planeet naar zijn hand. Teveel mensen ondergingen daardoor een triest lot en zijn het dak boven hun hoofd kwijt. Gelukkig is er veel solidariteit. Maar dat maakt niet alles goed. Samenwerking is nodig om zulke grote rampen te helpen voorkomen.


https://milieudefensie.nl/actueel/zeven-duurzame-uitvindingen-die-de-wereld-gaan-veranderen

bottom of page