Energie halen uit de lucht?

Energie halen uit de lucht?

Energie winnen uit je eigen natuurlijke omgeving: we hebben al de zonne-energie en de windenergie. Vernuftig, maar eeuwenoud. Wel met steeds nieuwe toepassingen. Maar we hebben ook waterkrachtcentrales en stuwdammen, maar dan verpruts je het hele ecosysteem van een grote natuurlijke omgeving. Vaak wordt daar niet bij stilgestaan of de neveneffecten zijn voor de giga-ondernemers van geen tel. Helaas. Soorten verdwijnen  op die manier. Je zet een gebied onder water, en de rest wordt ontwaterd. Dieren en planten, en zelfs mensen ondervinden daarvan de nodige last. Ze moeten verkassen naar een andere plek, willen ze kunnen overleven. 


En wat met energie halen uit vochtige lucht? Zou dit dan een mooie klimaat- en milieumaatregel kunnen zijn? Dat kan zeker en het is ook erg hoopgevend nieuws. Voorlopig is het slechts toepasbaar voor kleine apparaten. Maar men tracht de toepasbaarheid verder op te schalen. De elektriciteit wordt dan gewonnen uit waterdamp. Toch zou het ook kunnen in de Sahara, zo wordt gesteld. De toekomst van onze  planeet hangt volgens mij samen met zulke slimme ideeën. Ideeën zijn alleen maar echt slim indien ze geen soorten benadelen en het de biodiversiteit en het ecologisch evenwicht van een bepaalde plaats niet verstoren. Ze mogen dus ook niet vervuilend zijn, ook niet bij de ontmanteling van het systeem. En deze manier lijkt me dan een 'schone' oplossing. De universiteit in Massachusets  experimenteert ermee, en behaalde al een (bevestigende) publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.


Meer weten? 

https://be.hardware.info/nieuws/71095/universiteit-bedenkt-manier-om-elektriciteit-letterlijk-uit-de-lucht-te-halen