top of page
Heeft het virus ons ook toch enkele voordelen gebracht?

Heeft het virus ons ook toch enkele voordelen gebracht?

In de eerste fase toch vooral nadelen en menselijke miserie, in de tweede fase ook. In de derde golf wellicht nog te bestempelen als de uitloop, heb je evengoed nog benadeelden. Ook mensen in mijn eigen omgeving kregen te maken met ziekte en menselijk verlies. Zonder de financiële crisis dan nog te benoemen.

Nu durf ik te stellen (en schiet mij aub niet dood) dat er ook enkele voordelen verbonden zijn aan deze crisis. Dewelke dan, zo zal je je vast afvragen?

- veel mensen vonden de weg terug naar de natuur, er werd veel gewandeld en gefietst
- ze namen ook vakantie in eigen land en eigen tuin
- we beseffen en herwaarderen nu terug de kracht van een sociaal netwerk, een goede familie en van lijfelijk contact
- de mallemolen werd even stilgezet, mensen gingen zich herbronnen, soms ook volledig heroriënteren in het leven, of zelfs beroepsmatig. Zit ik in de juiste job…?
- meer thuiswerkers, dus onnodige verplaatsingen waren er niet (als voordelen van het online gebeuren)
- dat alles zorgde voor minder CO2-uitstoot, het ontbreken van files

- minder vliegverkeer, meer noodzakelijke verplaatsingen

-meer aandacht voor de kinderen, geen sleutel-op-de-deur kinderen (mama en papa zijn eindelijk in de buurt!) Dat gaat ook zijn vruchten afwerpen…
- de natuur herademde, dat uitte zich ook in bepaalde waarnemingen

-meer aandacht voor de natuur, dus automatisch ook meer aandacht voor het milieu
- een herwaardering van alles wat eerst zo evident werd bevonden op sociaal en zelfs op maatschappelijk vlak
- nieuwe aandacht voor het schijnbaar pietluttige want pure schoonheid zit ook in kleine mooie dingen
- creatieve ideeën ontsproten aan deze periode, interessante en ecologisch georiënteerde oplossingen

- nieuwe uitvindingen

- hoeveverkoop en korte keten-verkoop zijn volledig ingeburgerde begrippen
- men kan niet wachten om elkaar weer te ontmoeten en zich vrij te voelen en te zijn


Hoe bevrijdend zal dit zijn!

bottom of page